en | sr

Search-icon

Hit the Hermes

Izložba, Interakcija

2015 / 2016

|

Magacin, Savamala, Beograd
Galerija Kolektiv, Beograd

2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić
2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić
2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić
2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić
2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić
2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić
2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić
2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić
2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić
2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić
2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić
2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić
2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić
2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić
2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić
2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić
2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić
2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić
2015. Gradska Gerila: Hit the Hermes, Galerija Kolektiv, Savamala Foto: Milica Nikolić

Puls

>
<

 Hit the Hermes je eksperimentalni multimedijalni projekat, nastao kao reakcija na poražavajuću statistiku istraživanja o posećenosti Narodnog muzeja u Beogradu koje je sprovedeno među građanima. Motiv Hermesa, preuzet sa dekorativne plastike fasade ovog Muzeja, izabran je zato što etimološki direktno upućuje na poreklo reči hermetizam, hermetičnost, a odnosi se na zatvorena, ezoterična, tajna učenja i sisteme koji nisu svima dostupni. Ovim projektom se demistifikuju i kritikuju takvi pristupi čijom se primenom narušavaju, odnosno uskraćuju prava građana na muzeje i njihov sadržaj, a koji su i danas prisutni i dominantni u ovdašnjim muzejskim institucijama i njihovim praksama.  
Uključivanje posetilaca u kreativni proces interaktivnim pristupom, ima za cilj da njihovom percepcijom i akcijom uobliči konačno delo. Interaktivna uloga ovakve publike, koja je u funkciji učesnika-stvaraoca, jeste da odredi granice između realnog života i umetničke ideje.
Finalni rezultat projekta bio je nastanak kolektivne slike na platnu na kome je projektovan video-rad o anketiranim građanima. Korišćenjem nekonvencionalnog slikarskog alata, pištolja na vodu napunjenih rastvorom slikarskog pigmenta, ušesnici su simboličnim napadom pokušali da pogode i unište Hermesa koji se tokom projekcije sporadično i nasumično pojavljivao na različitim delovima platna. Postupkom prskanja (modifikovani postupak dripping-a, čije se poreklo nalazi u akcionom slikarstvu) na platnu ostaju spontani tragovi, pri čemu nastaje specifična vrsta kolektivne slike. Ona ostaje materijalni dokaz privremene umetničke intervencije, ostatak efemernog procesa, a projekcija na platnu se doživljava kao nedostajuća. Projekat Hit the Hermes je otvoreni sistem koji se do sada ralizovao na različitim lokacijama, pri čemu bi svaki put nastala nova autentična kolektivna slika.