City Guerilla | Work in Progress
18956
page-template,page-template-blog-large-image-whole-post,page-template-blog-large-image-whole-post-php,page,page-id-18956,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

technè

techne poster-Recovered-Recovered

Techné je one-day show koji realizuje modul PULS, u okviru Gradske Gerile. Prostor Magacina biće upotpunjen završnom godišnjom izložbom multimedijalnih radova članova Pulsa. 

Kroz performans, dizajn, interaktivne instalacije, sliku i druge audio-vizuelne medijume predstaviće se višemesečni rad, eksperiment i istraživanje ovog modula. Okvir radova se sagledava u širokom rasponu od angažovane socio-kulturne kritike zatečenog stanja društva do individualnih mikro-narativa samog pojedinca koji korespondira sa duhom današnjeg vremena.

Téchne je postupak ili sposobnost proizvodnje industrijskih, zanatlijskih i umetničkih proizvoda uz praktičnu upotrebu prirodnih nauka. Grčki izraz ne pravi razliku između današnjih pojmova umetnost i tehnika. 

U filozofiji, Aristotel je to video kao predstavljanje nesavršenosti ljudske imitacije prirode. Za stare Grke, ovaj termin je označavao sve mehaničke umetnosti, uključujući medicinu i muziku.

 • 17.00 – 17.45 – Interaktivni performans: Hit the Hermes 
 • 18.00 – 19.30 – Dijalog: Nauka & Umetnost
 • Učesnici:
 • prof. Miloš Vujanović / Akademija umetnosti,Novi Sad
 • prof.dr Katarina Kaplarski / Fakultet digitalnih umetnosti, Univerzitet Metropolitan
 • Moderator: Milan Stanimirović;
 • 19.45 – 20.45 – Sinapsa, Knjiga & Igra poređenja, Quantum
 • 21.00 – 21.40 – Informal soundscape 

____________________________________

Učesnici:

Milan Bogić, Stanislav Drča, Dragana Krtinić, Katarina Ilišković, Miloš Jovanović, Arsenije Savić, Milan Stanimirović

____________________________________

Hit the Hermes

Hit the Hermes je eksperimentalni multimedijalni projekat, nastao kao reakcija na poražavajuću statistiku istraživanja o posećenosti Narodnog muzeja u Beogradu koje je sprovedeno među građanima. Motiv Hermesa, preuzet sa dekorativne plastike fasade ovog muzeja, je izabran jer etimološki direktno upućuje na poreklo reči hermetizam, hermetičnost, a odnosi se na zatvorena, ezoterična, tajna učenja i sisteme koji nisu svima dostupni.

Ovim projektom se demistifikuju i napadaju takvi pristupi čijom se primenom narušavaju, tj. uskraćuju prava građana na muzeje i njihov sadržaj, a koji su i danas prisutni i dominantni u ovdašnjim muzejskim institucijama i njihovim praksama. Uključivanje posetilaca u sam kreativni proces interaktivnim pristupom, za cilj ima da svojom percepcijom i akcijom uobliče konačno delo. Interaktivna uloga ovakve publike, koja je u funkciji učesnika-stvaraoca, je da odredi granice između realnog života i umetničke ideje. 

Finalni rezultat projekta je nastanak kolektivne slike na platnu na kome se projektuje video-rad o anketiranim građanima. Koršćenjem nekonvencionalnog slikarskog alata, tj. pištolja na vodu koji su napunjeni rastvorom slikarskog pigmenta, ušesnici simboličnim napadom pokušavaju da pogode i unište Hermesa koji se mestimično pojavljuje tokom projekcije.

Postupkom prskanja (modifikovani postupak dripping-a, čije se poreklo nalazi u akcionom slikarstvu) na platnu ostaju spontani tragovi boje, pri čemu nastaje specifična vrsta kolektivne slike. Ona ostaje materijalni dokaz privremene umetničke intervencije, ostatak efemernog procesa, a projekcija na platnu se vidi kao nedostajuća. Projekat Hit the Hermes je otvoreni sistem koji se može dalje nadograđivati i realizovati na različitim lokacijama, pri čemu bi svaki put nastala autentična kolektivna slika.

Quantum

Savremena nauka apstrahuje pojave oko sebe, deleći ih na dve kategorije, čestičnu i talasnu. Problematika ljudske percepcije talasa leži u njegovoj dvodimenzionalnoj predstavci, longitudinalne i transverzalne prirode, koja izuzima njegov volumen i prostorno kretanje u trodimenzionalnom svetu. Interaktivna instalacija „Quantum” predstavlja paket energije tj. kvant koji je posmatraču dat na potpuno slobodnu manipulaciju u višedimenzionom prostoru kako bi gledalac otkrio i sagledao sve skrivene kadrove i uglove talasa koji odudaraju od njegovog konvencionalnog oslikavanja.

Sinapsa

“Sinapsa” je interaktivna audio-vizuelna instalacija koja se bavi problematikom percepcije bola kao informacije kroz direktnu interakciju sa posmatračem. Ceo vizuelni i audio sadržaj je proizveden u realnom vremenu te ni jedno iskustvo rada nije identično. Delo se oslanja na gledište da je bol puka informacija koja biva indukovana ugrožavajućim nadražajima iz spoljašnosti ili unutrašnjosti, a povratna reakcija koja dolazi iz mozga putem nerava i sinapsi jeste neprijatan osećaj tj. bol.

Knjiga poređenja

Ovu knjigu možemo uporediti sa načinom na koji objašnjavamo sebi svet i sebe svetu.

Poređenje je početak svake kreacije. Poređenje je razumevanje. Sva poređenja su otvorenog tipa. Zahtevaju razmišljanje i nadovezuju se na vaš život i način shvatanja.Ovo je kratka knjiga koja se dugo čita i svakim narednim čitanjem kompleksnije shvata.  Kao što mi svakom minutom postajemo kompleksnije ličnosti koje znaju, osećaju a samim tim i  porede više. Ovo je posledica  promišljanja osećaja i produbljivanja značenja.

Sva poređenja su, skroz suprotno logici, vrlo subjektivna i asocijativna, proizvoljna ali intuitivno tačna. Glavni proizvod je samo shvatanje koje čitalac oseti možda i pre nego što shvati.

Cilj  je bio istražiti da li samo intuicijom,  koristeći kao alatke iskustva i predmete iz sopstvenih života ipak možemo osetiti objašnjenje i pre nego što mu nađemo utemeljenje.

Igra poređenja

Igra poređenja je interaktivni nastavak knjige poređenja koja predstavlja zabavni priručnik za objašnjavanje sebe svetu i sveta sebi. Cilj igrice je povezivanje vizuelnog i tekstualnog rešenja, tj. poklapanje ilustracije i poređenja kako bi se igrači spontano uveli u sam proces poređenja i sami krenuli da stvaraju svoje zaključke. Svako poredi ono što ga okupira sa nečim iz okruženja i tako smiruje sebe. Smisao igrice je razvijanje pristupa problemu kroz zabavu. Predstavlja samo jedno od rešenja kako ne shvatati život previše ozbiljno. Intuitivno, a razumno. Rezultat je demistifikacija, mir.

Informal soundscape

Informal soundscape je ciklus elektroakustičkih preludijuma umirujućeg i opuštajućeg karaktera koji imaju za cilj da slušaocu pruže osećaj dinamičkog i sonornog toka  kombinujući klasičnan i digitalan zvučni izvor. Preludijumi su svojevrstan vid reminiscencije i preispitivanja nauke i umetnosti smešteni u stanje budnog snivanja. Cilj ovog zvučnog iskustva jeste pokušaj razumevanja prirode spajanja čoveka i novih tehnologija, te konteksta prirodnog u savremenom okruženju.

Tribina – nauka i umetnost

Tribina bi trebalo da pokrene pitanja veze nauke i umetnosti. Koje su dodirne tačke, a gde se suštinski one razilaze?

Fokus će biti usmeren ka eksperimentu kao postupku koji je imanentan za obe pojave.

U nauci eksperiment se dešava u strogo kontrolisanim uslovima zarad dobijanja egzaktnog rezultata koji je od ključnog značaja, dok se kod umetničkog  eksperimenta insistira na samom umetničkom procesu, dok rezultat više nije bitan.

Prodor novih tehnologija u polje umetnosti je doveo do pomeranja ustaljenih granica između sveta nauke i sveta umetnosti. 

Da li je to dovelo do suštinskih promena u poimanju ovih pojava? 

Učesnici tribine:

 •  prof. dr Katarina Kaplarski  / Fakultet digitalnih Umetnosti / Metropolitan  Univerzitet
 •  prof. Miloš Vujanović  / Akademija Umetnosti Novi Sad
 •  Moderator:  Milan Stanimirović

Buđenje uz dijalog

Nova sezona GG dijaloga otvorena je u sredu, 25 .11. , u Kraljevića Marka 8, gde su nam se predstavili članovi neformalnog udruženja „Kockavica” i razgovarali o svom najnovijem projektu „Buđenje Zemuna“. Njihova želja je da, kroz organizovanje mladih, probude javne prostore Zemuna i samim tim ih zajednici predstave kao pokretače života grada u kome žive. Javni prostor nije samo parče zemlje koje se koristi, ono je živo i potreban mu je protok zdrave energije svojih korisnika.

Uz kolače i u prijatnoj atmosferi, Marija Antonijević i njene kolege pričali su nam o mnogobrojnim poteškoćama u svom radu, kao i šta ih motiviše da budu uporni u tome da iznesu svoju ideju do kraja. Kroz dijalog sa publikom, došlo se do zaključka da je oživljavanje potrebno ne samo Zemunu, već javnim prostorima širom grada koji, uprkos kvalitetima koje imaju da ponude, traže pomoć i dobru volju upravo ljudi koji ga koriste.

„Kockavica“ se pre svega bavi oživljavanjem napuštenih javnih prostora, povećavanjem kulturne ponude i tražnje i širenjem saradnje sa drugim nevladinim organizacijama. Kroz sugestije slušalaca i dijaloga sa njima, članovi „Kockavice” su došli do novih ideja, a sprema se i saradnja sa Školom Urbanih Praksi, jednim od modula Gradske Gerile. Mi im želimo sve najbolje u budućim projektima!IMG_5519 1 IMG_5518 1 IMG_5543

Online WordPress Workshop

The members of City Guerilla have met up with Eva Goesswein and Benedikt Wieferig, in Kraljevića Marka 8, from 20. to 22. 10.2015, in order to go through the WordPress Online Workshop.

Using lectures and simple tasks, Eva Goesswein, a volunteer from the programme kulturweit working at Goethe-Institut, presented the possibilities of WordPress, and gave each workshop member the opportunity to use basic skills to edit or add an element to our website.

At the end of each phase, the members would comment what they have previously learned, where it was agreed that knowing html code, as well as other skills the platform required, can actually be simple and enjoyable to use, with understanding, and of course, a good internet connection.

IMG_7267

Foto: Benedikt Wieferig © Goethe-Institut

IMG_7268

Foto: Benedikt Wieferig © Goethe-Institut

IMG_7270

Foto: Benedikt Wieferig © Goethe-Institut

IMG_7279

Foto: Benedikt Wieferig © Goethe-Institut

IMG_7283

Foto: Benedikt Wieferig © Goethe-Institut

IMG_7293

Foto: Benedikt Wieferig © Goethe-Institut

REALIZACIJA JEDNE IDEJE

FullSizeRender

Prethodna radionica za otvorene biblioteke proizvela je nekoliko različitih rešenja OB – cilj je bio doći do odgovora na moguće načine njenog funkcionisanja kako kroz dizajn pojedinačne jedinice biblioteke, tako i kroz univerzalni vizuelni identitet kao medij koji služi da posreduje između biblioteke i zajednice i što bolje prenese našu viziju i poruku društvu.
Ovaj tekst je nastao kao odgovor na inspiraciju koju je Vuk ugledao u ovoj problematici / inspirisan ovom problematikom, Vuk je sa nama podelio nekoliko svojih misli.

 

U zemlji gde osnovni, egzistencijalni problemi su svakodnevni, fokus većine građana je široko rasprostranjen destruktivni afekat, strah od novog, a prisutna je i odbojnost ka umetnosti i kulturi. Ovo nije banalna osuda, već posmatranje jedne realnosti u kojoj dobrom delu građana nije lako ni praktično da se bave svojim duhom i obrazovanjem; zato je lako izbacivati svoje frustracije na načine koji ne snose velike posledice.

Imajući u vidu ovo kao polaznu tačku, potrebno je osmisliti tako jaku strategiju, koja će zaštititi biblioteke od ovog destruktivnog nagona, ili, još bolje, koja će ga preusmeriti.

Pretpostavke i zapažanja:

Ljudi koji imaju potrebu da nanose štetu bibliotekama, za početak, vrlo je moguće da jako malo čitaju, ili da se uopšte time i ne bave. Posledično, poruka dizajna mora biti dvosmerna: upućena ka čitačima i ka onima koji osećaju odbojnost ka kulturi.

Privući čitaoce je izuzetno lak izazov naspram problema bezbednosti bilioteka. Imam na umu dve metode, koje ću pomalo dramatično nazvati a) metod familiarizacije i b) metod sumnje.

METOD FAMILIARIZACIJE. Vizuelna poruka koja je isključivo umetnička, moderna, koja zahteva određen stepen obrazovanja da bi bila razumljiva, može potencijalno da izazove negativna osećanja u svakom posmatraču kome nije bliska, od male uputne frustracije, do destruktivnog nagona. Zato imidž koji je pametno omišljen i čija poruka nikoga ne isključuje, nezavisno od stepena obrazovanja, svesti ili trenutnog krvnog pritiska, ima veće šanse da stvori pozitivne utiske. Deluje mi zanimljivo zamisao dizajna, vizuelne poruke unutar koje su spojene suprotnosti, u kojoj ima mesta za svakoga. Pametno ispisani, ižvrljani zidovi biblioteka, poput Berlinskog zida, na kojima se sreću ljubavne poruke, navijački natpisi i neobični stensili, mogu svi biti pametno integrisani u jednu celinu, čija glavna poruka je čitanje. Na primer, celina može da predstavlja bradatog pisca iz XIX veka, sa šeširom, koji nosi retro kupaći kostim i sedeći čita knjigu, ali je površina njegove kože prekrivena tetovažama, koje uključuju sve natpise koje možete naći na današnjim zidovima. Tako dobijamo nešto komično, kulturološki sveobuhvatno, gde finalna poruka ostaje čitanje u kontekstu savremenog društva.

METOD SUMNJE. Ovo mi je svakako manje draga opcija, ali je sasvim validna kao još jedna perspektiva. Zaključio sam ranije da je ovakva vrsta vandalizma moguća jer napadač, kome razni društveni faktori stvaraju uvek prisutan osećaj nemoći koji bruji u pozadini ego svesti, pokušava da nađe kompenzatorni ventil, situaciju u kojoj će da oseti moćnijim od okolnosti. U prethodnim izdanjima biblioteke to je bilo veoma lako postići, zbog nepostojećeg rizika od bilo kakve kazne. I tu leži polazna tačka ovog plana. Siguran sam da pre nego što preduzme bilo kakav postupak napadač odvoji bar par sekundi da bi procenio potencijalni rizik svog gesta. Bilo šta da u ovoj proceni dovede do sumnje oko svoje bezbednosti,  najvećem broju slučajeva bi poremetilo početnu nameru, jer bi probudilo suprotnu težnju afektivnog stanja: razmišljanje! Dakle, dovoljno je da se preusmeri fokus i destruktivni nagon je već izvan svojih šina. Naravno da ne sugerišem da svaki objekat ima snajperistu ili psa čuvara, već da na jednostavan, pametan način isimuliramo željenu poruku, i da probudimo sumnju u osobi određenih namera. To može da bude nalepnica „Doberman osiguranja“, ili natpis „Pažnja, alarm!“, sa instaliranom treperećom crvenom lampicom, ili natpis „Zaštićeno od strane Vlade“ – gde, u slučaju dodatnih pitanja, možemo uvek reći da je Vlada naš dobar drug kome je jako stalo do bezbednosti biblioteka.

Zbog raznih okolnosti, između ostalog i zbog mog kasnog uključenja u projekat, nisam imao previše vremena da mu se posvetim, ali mi je stalo da bar prosledim određenu perspektivu koja može pomoći oko finalnog ishoda.

Svaka ideja nastaje kao seme u kojem leži njen potencijal. Što je veća plodnost te ideje, to će njena realizacija lakše teći. Moj zaključak jeste da je katalizator svake ideje, kao i ono što u većini slučajeva presudi oko njenog ishoda, temeljno poznavanje čoveka, njegovog unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta. Imamo sreću da posedujemo veći stepen obrazovanja od onoga koji dobar deo mladih ljudi može sebi da priušti u ovoj zemlji. Smatram da tu srećnu okolnost možemo da iskoristimo kao početnu tačku za mnogo dublje istraživanje naše psihe i naše sredine, koje može pomoći svakom aspektu našeg života i, kao svako pravo znanje, doneti samo dobrobit našoj okolini. Imajte na umu da ova poruka nije infantilan idealizam, već plod praktičnog stava, koji za cilj ima rast kvaliteta života, a koji me košta samo pola sata uloženih u pisanje ovog teksta.

Vuk Nešić

Otvorena biblioteka Olje Petrović u Balkan Design Network-u

Balkan Design Network, koji je raspisao konkurs Young Balkan Designers (YBD) 2015 sa sloganom Common Grounds uvrstio je pokretnu otvorenu biblioteku Olje Petrović među nagrađena rešenja.

The black box

Common Grounds pozivao je na introspektivni pogled na sopstveno nasleđe i kulturne vrednosti, korene, autentičnosti i nesavršenosti, kao i njihovu inteligentnu primenu u kontekstu savremenog Balkana. Predmet takmičenja bili su dizajn koncepti, proizvodi (nameštaj, svakodnevni predmeti, kućna oprema, pomoćni proizvodi itd), reciklirani materijali, modne konfekcije i slično.

Međunarodni žiri kojim je predsedavao renomirani industrijski dizajner Konstantin Grčić, (KGID, Nemačka),odabrao je pobednike ovogodišnjeg konkursa. Članovi žirija bili su : Jan Boelen, industrijski dizajner (Akademija za dizajn Eidinhoven, Holandija); Z33 kuća za savremenu umetnost (Belgija); Nikola Radeljković, industrijski dizajner (Numen / ForUse, predsednik Balkanske dizajn mreže, Hrvatska), Jelena Matić, dizajner nameštaja (Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija).

Rešenje otvorene biblioteke “The black box” nastalo je tokom prošlogodišnje radionice Gradske Gerile, koja je predstavljala nastavak projekta “Otvorene biblioteke”. Projekat Goethe-Gerile (sadašnja Gradska Gerila) “Otvorena biblioteka” nastao je 2010. godine u želji da građanima predstavi ideju besplatne razmene knjiga. Tada je velika biblioteka postavljena u Knez Mihailovoj ulici, gde su prolaznici mogli da svrate i ostave svoju knjigu u zamenu za neku koja se već u njoj nalazila. Tokom radionice održane 2014. godine sastavljeno je sedam malih pokretnih biblioteka, među kojima je i “The black box” koje su raspoređene po Savamali.

Dizajn svakodnevnog upotrebnog predmeta za razmenu (mobilne otvorene biblioteke) čini razmenu knjiga nepredvidivom. Sa jedne strane kutije nalazi se otvor sa paravanom koji sakriva sadržaj biblioteke. Korisnik provlači ruku između crnih elastičnih niti kako bi dohvatio knjigu koja mu se nađe pod prstima. Sa druge strane kutije postoji otvor kroz koji se može ubaciti knjiga za razmenu. Tako je ona prepuštena slučajnom susretu sa nekim sledećim posetiocem biblioteke.

Na ovaj način pažnja korisnika fokusira se na čin susretanja (sa nečim ili sa nekim drugim) kao i niz radnji koje mu slede: prvo ugledate objekat, onda ga osmatrate, identifikujete, prepoznajete… možete se pitati o svojstvima koja su vam strana i neobična, stvarati nove veze, interakcije, i na kraju imate priliku da je prihvatite (nešto ili nekoga drugog) bilo da odobravate njegovu istinu ili ne. Ako ga prihvatite – znači da mu verujete.

Pokretna otvorena biblioteka “The black box”, zajedno sa ostalim izabranim dizajnerskim rešenjima, učestvovaće u dvogodišnjem Young Balkan Designers programu koje podrazumeva i regionalno dizajn takmičenje, međunarodnu putujuću izložbu, i program mobilnosti i edukacije za mlade dizajnere.

Koa deo međunarodne izložbe “Kutija” će biti izložena na sledećim događajima: Mikser Festival u Beogradu (3-7. jun, 2015), D Day u Zagrebu (25-29. jun 2015); One Design Week u Plovdivu (20-29. jun 2015); Skoplje Design Week (September 2015); Vienna Design Week, Tirana Design Week (oktobar 2015); Istanbul (novembar 2015), IMM Keln (januar 2016).

Konkurs za prijem novih članova 2015/2016

Gradska Gerila, udruženje iz Beograda koje se bavi gradom i njegovim stanovnicima kroz kulturu i umetnost, raspisuje konkurs za sve zainteresovane mlade ljude od 20-25 godina koji imaju vremena, interesovanja i kreativne ideje i žive u Beogradu ili bližoj okolini, a interesuju se za kulturu, Savamalu, razmenu ideja i sticanje novih iskustava u različitim oblastima.

Budući da je Gradska Gerila interdisciplinarna kreativna laboratorija koju sačinjavaju mladi ljudi različite struke sa zajedničkim ciljem o podizanju svesti o pravu građana na grad, u njene redove dobrodošli su mladi pojedinci najrazličitijih profesionalnih profila.

Od 1. februara do 1. marta putem online prijave vršiće se odabir kandidata za Gradsku Gerilu.

Molimo vas da detaljno pročitate tekst konkursa i prijave.

Za sva dodatna pitanja pišite nam na city.guerilla@gmail.com

Šta je Gradska Gerila?

Tokom poslednjih pet godina u okviru Goethe-Instituta delovala je Goethe-Gerila, grupa mladih okupljena oko zajedničkog cilja da na kreativan način utiče na svoje okruženje i grad u kome žive. Ova grupa bila je jedna od retkih koje predstavljaju savršeni balans institucije i kreativnosti što se oslikava i u njenom imenu.

Goethe-Gerila je, počevši od 2010, na teritoriji Beograda sprovela niz akcija i umetničkih intervencija, ali se od 2012. godine fokusirala na Savamalu, zapušteni deo grada koji je konstantno izložen dramatičnim promenama i koji, na neki način, predstavlja Beograd u malom. U skladu sa tim, od 2013. ona deluje i u okviru Urbanog inkubatora, prvobitno projekta Goethe-Instituta, a od 2014, udruženja stacioniranog u Savamali.

Nakon petogodišnjeg iskustva i uspeha ove platforme namenjene mladim ljudima, u jesen/zimu 2014. godine odlučeno je da se Goethe-Gerila od grupe koja deluje pri Goethe-Insitutu transformiše i registruje kao samostalno udruženje. Goethe-Gerila je promenila ime i postala Gradska Gerila, ali je i pored toga ostala u tesnoj saradnji sa Goethe-Institutom, kao i udruženjem Urbani Inkubator u okviru koga deluje i danas.

Gradska Gerila se karakteriše kao kreativna laboratorija i interdisciplinarna platforma, i oslanja se na osnovne koncepte Goethe-Gerile – umrežavanje mladih ljudi različitih profila koji su okupljeni oko zajedničke ideje i cilja o podizanju svesti o pravu građana na grad.

Gradska Gerila teži ka razvoju i jačanju civilnog društva kroz kreativne intervencije na različitim poljima, kao i ka razvoju i razmeni kreativnih veština, primeni stečenih znanja kroz realizaciju konkretnih projekata i umrežavanju u okviru same organizacije, kao i sa drugim organizacijama, grupama i pojedincima u zemlji i inostranstvu.

Pravo na grad

Cilj Gradske Gerile je, kao što je gore napomenuto, pravo na grad, koje predstavlja jedno od gorućih pitanja savremenog društva.

Čiji je zapravo grad? Da li on jednako pripada svakom njegovom stanovniku, ili postoje oni kojima je on, svesno ili nesvesno, uskraćen? Da li postoje „nevidljivi” i „više vidljivi” građani? Kome pripada gradski prostor? Da li je on platforma za slobodno izražavanje kroz umetnost i kreativnost ili pak zatvorena i nepristupačana sredina? Da li je umesto opipljivog grada potrebno izgraditi jedan fiktivni koji će postati opipljiviji od njega? Kako pojedinac može da utiče na razvoj jednog grada? Kako da sazna informacije o njemu i bolje se poveže sa njim? Kako on sam da postane bolji stanovnik grada? Kako da sam grad postane bolji za njega?

Sva ova i mnogobrojna druga pitanja obuhvaćena ovom naizgled prostom sintagmom, jesu i biće u fokusu projekata Gradske Gerile.

Kreativna laboratorija i moduli

Princip kreativne laboratorije omogućiće razvoj postojećih ideja i projekata uz istovremeno priključivanje novih potencijalnih članova udruženju. U 2015. godini, svi projekti će imati modularni karakter. Naime, već postojeći projekti postaće „moduli” u kojima će moći da se oprobaju novi članovi uz pomoć mentora – starih članova. Ovi moduli predstavljaće platforme koje će nuditi različite sadržaje i služiće ne samo kao proba za nove članove, već i kao polazna tačka za nadgradnju postojećih i osmišljavanje novih projekata.

Kandidati za Gradsku Gerilu biće u prilici da izaberu jedan ili više modula koji im odgovaraju, a kako će se moduli u toku godine kombinovati, kandidati će biti u mogućnosti da se oprobaju u više različitih sadržaja u Gradskoj Gerili.

Od 1. februara do 1. marta putem online prijave vršiće se odabir kandidata za Gradsku Gerilu. Nakon selekcije prijava, uži krug odabranih biće pozvan na intervjue koji će se održati početkom marta, a nakon toga će se vršiti konačni odabir. Izabrani kandidati će se, nakon zajedničkog tim-bildinga, opredeliti za jedan ili više ponuđenih modula. Nakon raspodele kandidata po modulima, oni će, pod mentorstvom članova Gradske Gerile, proći kompletan program aktivnosti osmišljenih za njihovo ravnopravno uključivanje u rad.

Polaznici koji tokom cele godine budu aktivni u odabranom modulu na kraju godine stiču pravo na punopravno članstvo u Gradskoj Gerili i time postaju ravnopravni članovi tima koji u narednoj godini preuzimaju na sebe ulogu mentora u okviru sopstvenog modula. Na taj način se obezbeđuje konstantan priliv novih članova, razmena znanja, unapređenje postojećih i razvoj novih ideja u skladu sa postulatima kreativne laboratorije Gradske Gerile.

Moduli planirani za realizaciju tokom 2015. godine su:

1. PULS
2. ŠKOLA URBANIH PRAKSI
3. SAVAMALA WALKS
4. SHHHUMIGRAD

Goethe-Guerilla / City Guerilla EXHIBITION

The Goethe-Guerilla 2014 is the fith Guerilla generation, for the third time located in Savamala, a historically important, but grossly neglected neighborhood. In partnership with senior Guerilla members and Urban Incubator Association we developed new ideas and ways to “tune in“the spirit of Savamala during the year.

Furthermore, this is the last Goethe- Guerilla generation, since this group of young activists has recently become partof the newly formed independent association called City Guerilla.

This exhibition offers an insight into our 2014 achievements.

 

City-Guerilla 2014
16-26.11.2014.

Kraljevića Marka 8, Crnogorska 5
The Spanish House

Opening date: 16 November, 13:00-22:00
The exhibition is open from 16.00 to 21:00 on weekends andfrom 18:00 to 21:00 on weekdays.