City Guerilla | Konkurs za prijem novih članova 2015/2016
22844
post-template-default,single,single-post,postid-22844,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

Konkurs za prijem novih članova 2015/2016

Konkurs za prijem novih članova 2015/2016

Gradska Gerila, udruženje iz Beograda koje se bavi gradom i njegovim stanovnicima kroz kulturu i umetnost, raspisuje konkurs za sve zainteresovane mlade ljude od 20-25 godina koji imaju vremena, interesovanja i kreativne ideje i žive u Beogradu ili bližoj okolini, a interesuju se za kulturu, Savamalu, razmenu ideja i sticanje novih iskustava u različitim oblastima.

Budući da je Gradska Gerila interdisciplinarna kreativna laboratorija koju sačinjavaju mladi ljudi različite struke sa zajedničkim ciljem o podizanju svesti o pravu građana na grad, u njene redove dobrodošli su mladi pojedinci najrazličitijih profesionalnih profila.

Od 1. februara do 1. marta putem online prijave vršiće se odabir kandidata za Gradsku Gerilu.

Molimo vas da detaljno pročitate tekst konkursa i prijave.

Za sva dodatna pitanja pišite nam na city.guerilla@gmail.com

Šta je Gradska Gerila?

Tokom poslednjih pet godina u okviru Goethe-Instituta delovala je Goethe-Gerila, grupa mladih okupljena oko zajedničkog cilja da na kreativan način utiče na svoje okruženje i grad u kome žive. Ova grupa bila je jedna od retkih koje predstavljaju savršeni balans institucije i kreativnosti što se oslikava i u njenom imenu.

Goethe-Gerila je, počevši od 2010, na teritoriji Beograda sprovela niz akcija i umetničkih intervencija, ali se od 2012. godine fokusirala na Savamalu, zapušteni deo grada koji je konstantno izložen dramatičnim promenama i koji, na neki način, predstavlja Beograd u malom. U skladu sa tim, od 2013. ona deluje i u okviru Urbanog inkubatora, prvobitno projekta Goethe-Instituta, a od 2014, udruženja stacioniranog u Savamali.

Nakon petogodišnjeg iskustva i uspeha ove platforme namenjene mladim ljudima, u jesen/zimu 2014. godine odlučeno je da se Goethe-Gerila od grupe koja deluje pri Goethe-Insitutu transformiše i registruje kao samostalno udruženje. Goethe-Gerila je promenila ime i postala Gradska Gerila, ali je i pored toga ostala u tesnoj saradnji sa Goethe-Institutom, kao i udruženjem Urbani Inkubator u okviru koga deluje i danas.

Gradska Gerila se karakteriše kao kreativna laboratorija i interdisciplinarna platforma, i oslanja se na osnovne koncepte Goethe-Gerile – umrežavanje mladih ljudi različitih profila koji su okupljeni oko zajedničke ideje i cilja o podizanju svesti o pravu građana na grad.

Gradska Gerila teži ka razvoju i jačanju civilnog društva kroz kreativne intervencije na različitim poljima, kao i ka razvoju i razmeni kreativnih veština, primeni stečenih znanja kroz realizaciju konkretnih projekata i umrežavanju u okviru same organizacije, kao i sa drugim organizacijama, grupama i pojedincima u zemlji i inostranstvu.

Pravo na grad

Cilj Gradske Gerile je, kao što je gore napomenuto, pravo na grad, koje predstavlja jedno od gorućih pitanja savremenog društva.

Čiji je zapravo grad? Da li on jednako pripada svakom njegovom stanovniku, ili postoje oni kojima je on, svesno ili nesvesno, uskraćen? Da li postoje „nevidljivi” i „više vidljivi” građani? Kome pripada gradski prostor? Da li je on platforma za slobodno izražavanje kroz umetnost i kreativnost ili pak zatvorena i nepristupačana sredina? Da li je umesto opipljivog grada potrebno izgraditi jedan fiktivni koji će postati opipljiviji od njega? Kako pojedinac može da utiče na razvoj jednog grada? Kako da sazna informacije o njemu i bolje se poveže sa njim? Kako on sam da postane bolji stanovnik grada? Kako da sam grad postane bolji za njega?

Sva ova i mnogobrojna druga pitanja obuhvaćena ovom naizgled prostom sintagmom, jesu i biće u fokusu projekata Gradske Gerile.

Kreativna laboratorija i moduli

Princip kreativne laboratorije omogućiće razvoj postojećih ideja i projekata uz istovremeno priključivanje novih potencijalnih članova udruženju. U 2015. godini, svi projekti će imati modularni karakter. Naime, već postojeći projekti postaće „moduli” u kojima će moći da se oprobaju novi članovi uz pomoć mentora – starih članova. Ovi moduli predstavljaće platforme koje će nuditi različite sadržaje i služiće ne samo kao proba za nove članove, već i kao polazna tačka za nadgradnju postojećih i osmišljavanje novih projekata.

Kandidati za Gradsku Gerilu biće u prilici da izaberu jedan ili više modula koji im odgovaraju, a kako će se moduli u toku godine kombinovati, kandidati će biti u mogućnosti da se oprobaju u više različitih sadržaja u Gradskoj Gerili.

Od 1. februara do 1. marta putem online prijave vršiće se odabir kandidata za Gradsku Gerilu. Nakon selekcije prijava, uži krug odabranih biće pozvan na intervjue koji će se održati početkom marta, a nakon toga će se vršiti konačni odabir. Izabrani kandidati će se, nakon zajedničkog tim-bildinga, opredeliti za jedan ili više ponuđenih modula. Nakon raspodele kandidata po modulima, oni će, pod mentorstvom članova Gradske Gerile, proći kompletan program aktivnosti osmišljenih za njihovo ravnopravno uključivanje u rad.

Polaznici koji tokom cele godine budu aktivni u odabranom modulu na kraju godine stiču pravo na punopravno članstvo u Gradskoj Gerili i time postaju ravnopravni članovi tima koji u narednoj godini preuzimaju na sebe ulogu mentora u okviru sopstvenog modula. Na taj način se obezbeđuje konstantan priliv novih članova, razmena znanja, unapređenje postojećih i razvoj novih ideja u skladu sa postulatima kreativne laboratorije Gradske Gerile.

Moduli planirani za realizaciju tokom 2015. godine su:

1. PULS
2. ŠKOLA URBANIH PRAKSI
3. SAVAMALA WALKS
4. SHHHUMIGRAD

No Comments

Post a Comment